• آخرين بروزرساني : ٢٥/٠٦/١٣٩٨ ساعت : ٨:٠٠
 • TOKYO
  1631
  LONDON
  0831
  NEW-YORK
  0331
امیدنامه های درج و پذیرش کالا سال 87
اميد نامه ABS
اميد نامه cfo
اميد نامه P.V.C
اميد نامه اپوكسي رزين
اميد نامه اتانول آمين
اميد نامه آرگون
اميد نامه اسيد سولفوريك
اميد نامه اسيد كلريدريك
اميد نامه اسيد نيتريك
اميد نامه آمونياك
اميد نامه اوره
اميد نامه پذيرش و درج پلي بوتادين رابر
اميد نامه پذيرش و درج قرار داد آتي بر پايه شمش طلا
اميد نامه پذيرش و درج قرارداد آتي - مس كاتد
اميد نامه پذيرش و درج قرارداد آتي بر پايه سكه تمام بهار آزادي طرح امام خميني
اميد نامه پروپيلن
اميد نامه پلي اتيلن سبك
اميد نامه پلي اتيلن سنگين
اميد نامه حلال 404
اميد نامه درج و پذيرش مونومر وينيل استات
اميد نامه سود كاستيك
اميد نامه كربنات سديم
اميد نامه متانول
اميدنامه بنزن
اميدنامه پذيرش و درج استايرن بوتادين رابر
اميدنامه پذيرش و درج پلي استايرن
اميدنامه پذيرش و درج گوگرد گرانوله
اميدنامه مايعات گازي