• آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٧/١٣٩٨ ساعت : ٨:٠٠
 • TOKYO
  1631
  LONDON
  0831
  NEW-YORK
  0331
مستندات
مشخصات قرارداد آتي شمش طلاي يک اونسي
مثالي از معامله سکه طلا
گواهي تحويل و واريز وجوه
گواهي آمادگي تحويل
فرم سفارش مشتريان معاملات آتي
فرايند انجام معاملات آتي
ضوابط اجرائي فعاليت کميته آتي
ساز و کارهاي پيشنهادي معاملات آتي -سري سوم
روند قيمت معاملاتي روزانه مس مفتول ملي مس
دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا
دستورالعمل بازار جبراني
دستورالعمل اجرائي معاملات قراردادهاي آتي
جدول زماني قرارداد آتي سکه طلا تحويل دي ماه
پرسش و پاسخ درباره مفاهيم آتي - سري اول
پرسش و پاسخ درباره مفاهيم آتي - سري دوم
آيا معاملات آتي خطر دارد؟
اميدنامه پذيرش و درج قرارداد آتي بر پايه شمش طلا
اميدنامه
آموزش گام به گام آتی
اقرارنامه و بيانيه ريسک معاملات آتي - قرارداد فيمابين کارگزار و مشتري
اعلاميه تحويل
آشنایی با قرارداد آتی در بورس کالای ایران
آَشنايي با نحوه انجام معاملات آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران
آشنايي با قراردادهاي آتي - سري دوم
آشنايي با قراردادهاي آتي - سري اول
آشنائي با نحوه معاملات آتي طلا در دبي
ارزشگذاري قيمت قراردادهاي آتي مفتول مس