• آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٧/١٣٩٨ ساعت : ٨:٠٠
 • TOKYO
  1631
  LONDON
  0831
  NEW-YORK
  0331
اطلاعیه ها
کارمزد معاملات آتي
فرايند تحويل مشتريان قراردادهاي آتي سکه طلاي امام خميني مربوط به تحويل ارديبهشت ماه 88
شروع دوره معاملات آتي مفتول مس
شرايط تحويل شمش طلاي 1 انسي
روش محاسبه تئوريک قيمت تسويه روزانه موضوع بند ه ماده 36 دستورالعمل اجرائي معاملات آتي در بورس کالاي ايران
تبصره الحاقيه به ماده39 دستورالعمل معاملات قرارداد هاي آتي
اطلاعيه معاملاتي قراردادهاي آتي سکه طلاي تمام بهاي آزادي طرح امام خميني