• آخرين بروزرساني : ١٥/٠٩/١٣٩٨ ساعت : ٨:٠٠
 • TOKYO
  1631
  LONDON
  0831
  NEW-YORK
  0331
اطلاعات عمومي
تاریخ معامله از:
تا:
قیمت تسویه از:
تا:
كد قرارداد:
 
آمار معاملات روزانه